Na het volgen van de inwijdingscursus Reiki 1e graad kan je ervoor kiezen de cursus Reiki 2e graad te gaan volgen. Wij raden aan om 1 à 3 maanden te laten verstrijken tussen de afstemming voor de eerste en de tweede graad, zodat de innerlijk processen die in beweging werden gezet, verwerkt kunnen worden. Na deze periode is het aan jezelf na te gaan of je klaar bent voor de volgende stap. Want de inwijding in de tweede graad zet weer veel in beweging en nieuwe veranderingen bieden zich aan. En het gebruiken van de Reiki-symbolen vereist een groot verantwoordelijkheidsgevoel.

Je zult het zelf voelen, merken of weten wanneer het voor jou de tijd is om de tweede graad te ontvangen.

 

Inwijdingscursus Reiki & Seichem 2e graad

In de eerste graad hebben we leren werken met de Universele Levensenergie. Ons kanaal werd geopend en we leerden werken met de hands-on-healing technieken. In de tweede graad zullen we verder werken met deze technieken, en we gaan aan de slag met de verschillende Reiki-symbolen.

Je leert afstandshelingen te doen en we zullen ons toespitsen op ons zesde zintuig ‘het derde oog”. Hierdoor wordt je intuïtie verscherpt: je zult leren zien, voelen, ervaren of weten wat er tijdens een healing gebeurt.

 

De inwijdingscursus wordt gegeven in 2 delen*: 1 volledige dag en een dagdeel (± 3u voormiddag, namiddag of avond)

Dag 1 (hele dag) omvat:

- Een omschrijving van alle symbolen, schrijfoefeningen en uitleg van hun betekenis en de toepassingsmogelijkheden van elk symbool afzonderlijk

- Je ontvangt de Tera-Mai™ inwijdingen

- Oefenen met de verschillende symbolen en de bijhorende mantra’s

- Werken met ons zesde zintuig “het derde oog”

- Een afstandsheling

- Heling met symbolen

- Taakvoorbereiding – persoonlijk oefenprogramma

 

Je kunt thuis oefenen met de verschillende symbolen en verder werken met de hands-on-healing technieken. Ook helingen doen op afstand met of zonder de symbolen.

We zien elkaar terug een 3-tal weken later voor het tweede gedeelte van de cursus.

 

Dag 2 (halve dag) omvat:

- Bespreking van de gegeven opdracht in dag 1: uitwisselen van ervaringen, verloop van de oefenperiode, eventuele vragen en/of opmerkingen

- Het belang om verantwoord te werk te gaan met de symbolen aan de hand van voorbeelden

- Extra technieken en oefeningen

 

Bijdrage: prijs telefonisch te bevragen - hierin zijn inbegrepen: inwijdingen en certificaat, uitgebreide syllabus, individuele begeleiding en opvolging, lunch, drank en koekjes 

 

De initiatie in de Reiki en/of Seichem 2e graad is opnieuw een mooi geschenk voor jezelf.

Na deze initiatie heb je ontzettend veel mogelijkheden om te helen. Je ontwikkelt nieuwe technieken en vaardigheden, je groeit.

 

 

Mocht je interesse hebben in het volgen van deze cursus, neem gerust contact met ons op.

 

 

 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

*De cursussen wordt gegeven in 2 delen met een 3-tal weken tussen deel 1 en deel 2. De reden hiervoor is dat wij het belangrijk vinden onze cursisten zo goed mogelijk te begeleiden in hun ontwikkelingsproces. Een inwijding of initiatie brengt veel teweeg en je ondergaat grote veranderingen. Reiki helpt je om de moed te hebben dingen in je leven te veranderen en verantwoordelijk te zijn voor je eigen levensvreugde. Toch rijzen er vaak vragen op en is goede opvolging en begeleiding - naar onze mening – van groot belang.