Opleiding Healing en Reading 1

Healingstechnieken – Reading – Esoterische healing

10-daagse intensieve praktijkgerichte opleiding

 

Een opleiding voor allen die interesse hebben in het healingswerk en zich hierin willen verdiepen;

voor zichzelf of voor anderen – hobbymatig of professioneel

 

Tijdens deze 10 dagen krijgt u een intensieve training in diverse healingstechnieken en – methoden, reading, zuivering, balancering van chakra’s en zoveel meer … dit met uitgebreide toelichtingen en persoonlijke begeleiding. Naast de vele oefenmomenten staan er diepgaande meditaties en basisleer Esoterie op het programma.

Deze opleiding brengt niet enkel een grote verruiming in je bewustzijn en groei van je intuïtieve vaardigheden met zich mee; ze brengt ook diepgaande healing voor jezelf. Zodat je steeds meer en meer kunt loskomen uit de persoonlijkheidssfeer, uit fysieke, emotionele en mentale blokkades, om zo verder open te bloeien in het licht en de liefde en de kracht van je eigen ziel.

Voor mensen die in hun eigen praktijk met healing - Reiki of een andere vorm van energiewerk bezig zijn (of die dit in de nabije toekomst wensen te doen) is deze opleiding zeker een mooie aanvulling;

alsook voor therapeuten, i.c.m. een massagepraktijk én voor hen die werkzaam zijn in de zorgsector.

 

PROGRAMMA:

- Zelfhealing – Zelfzorg – Zelfvertrouwen - Een zuiver kanaal voor healing worden

- Allerhande Healingstechnieken (te gebruiken bij mens én dier), afstandshealing, groepshealing

- Healing bij ernstig zieke mensen (palliatief of terminaal) – in combinatie met massage

- Reinigen en zuiveren van de aura en chakra’s - chakraleer

- Reading en healing van de chakra’s en het auraveld

- Healing met Kristallen, Kleuren en Geuren: allerlei technieken

- Gebruik maken van het Heilige Vuur van Transformatie “het Violette Vuur”

- Healing met Lichtwezens: Engelen, Gidsen en Meesters

- Esoterische Healing: werken met de driehoeken van healing

- Professioneel advies voor het geven van consulten en de omgang met cliënten

 

In deze opleiding worden ook enkele onderwerpen aangekaart en toegelicht o.a.: Wat is energie? Het energieveld van de mens: aura en chakra’s. De invloeden van energie op onszelf en op anderen, …

De opleiding wordt aangevuld met informatie uit het boek “Esoterisch Genezen” van A. Hopking dat gebaseerd is op de leringen van de Tibetaan in de werken van Alice A. Bailey, de boeken van B. A. Brennan: “Licht op de Aura” en “Bronnen van Licht”.

Allerhande Healingstechnieken en Healingmethoden uit verschillende strekkingen worden hier bijeengebracht alsook de basisbeginselen van de Esoterische Healing. Na dit jaar kan men indien gewenst overstappen naar een tweede jaar, waarin we verdiepen in Esoterische Healing en Reading, aangevuld met deskundig advies en oefeningen over het geven van consulten: reading en healingsessies, psychologische begeleiding vanuit esoterische perspectief, groepen begeleiden, meditaties geven, enz …

Op maandagen van 10u tot 16u

Data 2023-2024

4/9 - 2/10 - 6/11 - 4/12/2023

8/1 - 5/2 - 4/3 - 15/4 - 13/5 - 10/6/2024

Praktisch: vereisten voor deelname: min. Reiki 1e graad en/of enige ervaring hebben in het werken met energie. Vooraf inschrijven is noodzakelijk; dit kan via e-mail: twitlicht@gmail.com of telefonisch. 

Bijdrage: 1555 euro, incl. opleidingsmateriaal, drank en koekjes. Bijdrage te betalen ofwel contant ter plaatse of vooraf via overschrijving op naam van ’t Wit Licht Healing & Consult - Rekeningnummer: BE51 7512 0802 8462.