Natuurlijke of alternatieve geneeswijzen is de verzamelnaam voor verschillende onderzoek- en behandelmethodes, simplistisch gezien een combinatie van volksgeneeskunde en zelfhulp. 

Sommige methodes zijn gebaseerd op eeuwenoude westerse of oosterse wijsheden en tradities. Bij vele daarvan is de aanpak 'holistisch' m.a.w. de patiënt wordt gezien als één geheel van lichaam, geest en ziel.

Bij een holistische behandeling gaat men niet (enkel) het symptoom aanpakken maar men gaat op zoek naar de oorzaak van de ziekte. Vanuit dit 'holistische' standpunt vertrekken wij met onze behandelingen.

Aandachtpuntjes:

  • de stap naar genezing of heling begint bij jezelf;
  • je dient ter alle tijden je eigen verantwoordelijkheid te nemen voor je gezondheid;
  • natuurlijke geneeswijzen kunnen de reguliere geneeswijze niet vervangen; enkel aanvullen.