Thema-namiddagen Bewustzijnsontwikkeling

 “De Dood, Het Grote Avontuur!”

 

Bewust Worden, Bewust Leven, Bewust ZIJN

Bewustwording door middel van het verdiepen in – en behandelen van verschillende thema’s - in combinatie met meditatie. Leidt tot inzicht, spiegeling, contemplatie, van kennis… naar wijsheid …

en naar Leven in vreugde, onbevreesd en vrij.

 

Je hoeft geen angst te hebben voor de dood !

Want in werkelijkheid bestaat er geen dood, er is enkel een continuïteit van leven - van bewustzijn.

Wij hebben deze overgang al meerdere malen doorgemaakt - we sterven als het ware elke nacht.

 

Thema’s en onderwerpen die aan bod komen:

- Van waar komt de angst voor het sterven?

- Durf te kijken in de spiegel van de dood versus Durf te leven

- Vergankelijkheid

- Mededogen -  Hart-advies – Vergeving schenken

- Het helpen van stervenden - Spirituele Hulp aan stervenden

- Het stervensproces: wat gebeurt er als je doodgaat?

- Helpen na de dood - Rouwzorg

- Reïncarnatie – Onsterfelijkheid – Wedergeboorte

- Omgaan met emoties: verdriet, angst, woede, schuldgevoelens

- Leren om de volledige intensiteit van het leven aan te gaan

 

Tijdens deze thema-namiddagen gaan we dieper in op bovenvermelde thema’s en onderwerpen. Naast de gegeven informatie en toelichtingen, bespreken we ook enkele teksten uit o.a. de boeken van Elisabeth Kübler Ross, Het Tibetaans Dodenboek, Hans Stolp, e.a.

De namiddag wordt telkens afgesloten met een diepgaande meditatie.

 

10-delige reeks, telkens op ..... 

Deze reeks wordt later opnieuw georganiseerd.

 

...

 

Vergankelijkheid

Er is geen plaats waar de dood ons niet wacht; wij kunnen wel aldoor her en der om ons heen kijken, als in een onguur oord… Als er een manier is om buiten schot te blijven, al was het door in de huid van een kalf te kruipen, dan schrik ik daar niet voor terug…

Maar wat een dwaasheid te denken dat men er zo wel komt. Mensen komen en gaan, ze hollen en draven, geen woord over de dood. Dat is allemaal goed en wel. Maar als hij zich dan aandient, bij henzelf of bij hun partner of kinderen of hun vrienden, als hij ze zo maar overvalt, wat een droefenis, wat een tranen, wat een woede, en aan wat voor een wanhoop vallen zij ten prooi!...

Laten wij, om hem dadelijk zijn grootste voordeel op ons te ontnemen, een weg kiezen die geheel tegen de gebruikelijke weg ingaat. Laten wij hem zijn onbekendheid ontnemen, met hem omgaan, aan ons gewennen.

Laten wij niets zo vaak in gedachte hebben als de dood…

We weten niet waar de dood op ons wacht, laten wij hem dus overal verwachten.

Bezinning op de dood is bezinning op vrijheid. Wie heeft geleerd te sterven heeft afgeleerd een slaaf te zijn.

(uit het boek van Sogyal Rinpoche “Het Tibetaanse boek van leven en sterven”)

 

Praktisch: Graag vooraf uw aanwezigheid bevestigen via e-mail: twitlicht@gmail.com of gsm 0495 85 31 88 of 0474 55 84 49. Je bent welkom een kwartier voor aanvang, we trachten stipt op het vermeldde aanvangsuur te starten.

Bijdrage: ... inclusief drank en koekjes, cursusmateriaal. Bijdrage te betalen voor aanvang van de thema-namiddag.