Thema-namiddagen Bewustzijnsontwikkeling

 

Bewust Worden, Bewust Leven, Bewust ZIJN

Bewustwording door middel van het verdiepen in – en behandelen van verschillende thema’s - in combinatie met meditatie. Leidt tot inzicht, spiegeling, contemplatie, van kennis… naar wijsheid.

 

“Meditatie is een weg naar de wereld van het innerlijke, naar het innerlijk centrum, naar de Ziel.

Geleide meditaties en innerlijke reizen - met de bijhorende levenskwaliteiten - dienen om jouw innerlijke levenskwaliteiten, die al aanwezig zijn, te ontplooien en sterker te maken.

Deze geleide meditaties en innerlijke reizen zijn geen therapie. Ze zijn bedoeld ter versterking van de innerlijke kwaliteiten en vermogens die vaak nog verborgen zijn. Ze maken verbinding met uw innerlijke ruimte, met uw innerlijke Zelf, en bevorderen zo uw spirituele groei en ontwikkelen uw bewustzijn.

 

Thema-namiddagen: Workshop Meditatie en Healing

Telkens op donderdagen van 13u30 tot 16u30

 

5 januari      "Visioenen over de eigen levensweg" - Vertrouwen in de eigen intuïtie, je innerlijke stem - Duidelijke inzichten over je levenspad

 

19 januari    "Daadkracht - Doelgericht handelen en visioenen omzetten"  - Verbinding met je ziel versterken -Vreugde beleven in het doen

 

2 februari    "Werkelijkheidszin"  -  Je prettig voelen in je lichaam - geduld - aarden – helderheid

 

16 februari    "Aangenomen zijn en levensgenot" - Jezelf accepteren met je lichte-en schaduwkanten - Aanvaarden van je lichaam - Ten volle genieten van het leven

 

2 maart        "Levenskracht en levenswil" - Al je krachten accepteren - Diepe reiniging

 

16 maart        "Moed voor de volgende stap" - Doorbraak - Nieuw levenshoofdstuk, ervaringen en inzichten

 

30 maart        "Vrijheid - Innerlijke Vrijheid" - Transformatie 

 

13 april        "Je Plek vinden" - Je ruimte en je plaats innemen - Je eigen grootte en uniekzijn aanvaarden - Verbinding met het Hoger Bewustzijn, inzicht in het Hoger Plan

 

27 april       "Vreugde en Volheid" - Creatieve uitdrukking van het Zelf, het uiten van gevoelens - Heling van het innerlijke kind - Zich voor de Volheid van het leven openen

 

11 mei       "Innerlijke Balans" - In evenwicht zijn - Innerlijke rust en tevredenheid – Besluiten kunnen nemen - De spanningen tussen uitersten verdragen

 

25 mei        "Charisma" - Uitstraling - Zijn zoals de Zon - Van jezelf houden

 

8 juni        "Scheppingskracht" - De schepper in jezelf (her)kennen - Inzicht in jezelf – Algemeen Bewustzijn

 

22 juni        "Geborgenheid" - Zich gekoesterd en geliefd voelen - Nemen en geven - Leren "Neen" zeggen

 

Praktisch: Graag vooraf uw aanwezigheid bevestigen via e-mail: twitlicht@gmail.com of telefonisch. Je bent welkom een kwartier voor aanvang, we starten stipt op het vermeldde aanvangsuur.

 Bijdrage:  77 euro per thema-namiddag, inclusief drank, koekjes en cursusmateriaal. Contant te betalen op de dag zelf of vooraf via overschrijving op naam van 't Wit Licht Healing & Consult - Rekeningnummer: BE51 7512 0802 8462.

 

“Meditatie is een weg naar de wereld van het innerlijke, naar het innerlijk centrum, naar de Ziel.”

 

 

 

Praktisch: Graag vooraf uw aanwezigheid bevestigen via e-mail: twitlicht@gmail.com of telefonisch. Je bent welkom een kwartier voor aanvang, we starten stipt op het vermeldde aanvangsuur.

 Bijdrage:  77 euro per thema-namiddag, inclusief drank, koekjes en cursusmateriaal. Contant te betalen op de dag zelf of vooraf via overschrijving op naam van 't Wit Licht Healing & Consult - Rekeningnummer: BE51 7512 0802 8462.

 

“Meditatie is een weg naar de wereld van het innerlijke, naar het innerlijk centrum, naar de Ziel.”