Magie & Rituelen: Werken met het Violette Vuur – De Kosmische 7e Straal

Op maandagen van 9u30 tot 12u30

8/5 - 15/5 - 22/5 - 29/5 - 5/6 - 12/6 - 19/6

 

Tijdens 7 voormiddagen gaan we werken met het Heilige “Violette Vuur” en Amethist voor:

- zelfzuivering – transformatie

- healing voor jezelf, familie, vrienden, … de wereld

en …

- wensen en verlangens uitsturen en bekrachtigen dmv rituelen

- magie brengen in je leven

Via meditatie gaan we ons afstemmen op de Kosmische 7e Straal, de Violette Straal van Ceremoniële Orde en Magie, Opgestegen Meester Saint Germain, Aartsengel Zadkiël en de Engelen van het Violette Vuur. We gaan ook werken met violettevuurdecrees, mantra’s, affirmaties rond de Ik Ben Aanwezigheid, het heilige getal 7, én de kracht van Amethist.

Je krijgt naast een diepgaande healende meditatie, uitgebreide toelichtingen en een informatiebundel.

 

Het Violette Vuur is de energie van vrijheid, een energie van genade, de spirituele wijn van vergeving,

van transmutatie: de alchemie van de zelfverandering - van lood naar goud.

 

Praktisch: Iedereen van harte welkom, je hoeft geen ervaring te hebben met meditatie en/of healing. Vooraf inschrijven via e-mail: twitlicht@gmail.com of telefonisch.

Bijdrage: 555 euro voor de volledige 7-delige reeks, incl. infomap, drank en koekjes. Bijdrage te betalen ofwel contant op lesdag 1 of vooraf via overschrijving op naam van ’t Wit Licht Healing & Consult - Rekeningnummer: BE51 7512 0802 8462.

 

HET VIOLETTE VUUR of DE VIOLETTE VLAM

Het violette vuur is de gave van de Heilige Geest, door de eeuwen heen reeds bekend bij de mystici, maar op grotere schaal geïntroduceerd door meester Saint Germain in het begin van deze eeuw.

Als het wordt aangeroepen en gevisualiseerd met het geven van dynamische decreten transformeert dit zevende straalaspect van het heilige vuur oorzaak, gevolg, registratie en herinnering van negatief karma en misbruikte energie dat resulteert in disharmonie, ziekte en dood.

Het violette vuur wordt daarom ook wel ‘’Het Heilige Vuur der Transmutatie” genoemd. Je kunt het tijdens het healen combineren met de Reiki-symbolen en andere Universele symbolen tijdens een handoplegging, een behandeling op afstand of voor jezelf.

Saint Germain zegt: “Waar mensen samenkomen om violettevuurdecrees te geven, merk je ogenblikkelijk een verbetering op in fysieke condities!”

 

Wat is het violette vuur

Volgens esoterische tradities zijn er in de kosmos zeven stralen werkzaam. Iedere straal wordt beheerd door een intelligentie. De zevende straal wordt `Violet Fire’ of `Violet vuur/vlam’ genoemd. Dit is een zeer sterke kosmische kracht. Het wetenschappelijke gebruik van het Violette Vuur is mogelijk gemaakt door meester Saint Germain, die het Violette Vuur dat hij in de loop van vele duizenden jaren in zijn hart had verzameld, aanbood als een krachtbron van Licht en Energie, zodat wij kunnen experimenteren met de alchemie en zelfverandering door middel van het Heilige Vuur.

Dankzij Saint Germain kun je de werking van dit offervuur – het Violette Vuur – gaan ervaren, terwijl het over de bladzijden van de onbewuste kroniek van je aardse levens gaat. Het dringt door in de geheimste hoeken van je geest en geheugen. Het komt binnen, zwiept erdoorheen en veegt met een daverende slag het stof der eeuwen naar buiten. Regel voor regel, letter voor letter bevrijdt de Vlam- intelligent, lichtend, gestuurd door de Geest van God de energieën, elektron voor elektron, waarbij de natuurlijke bron van het innerlijke licht wordt hersteld.

Het violette vuur heeft als bijzonder eigenschap, dat het karma, emotionele trauma’s kan transmuteren. Dit betekent, dat lijden opgeheven kan worden, door het intens te reinigen met violet vuur. Daartoe dient het violette vuur vanuit het hart gericht te worden op het lijden. Zonder hartenergie is er geen transmutatie, omdat je zonder hartenergie de ware aard van de vlam, de transmutatie door middel van genade, niet kunt aanvaarden. Verbindt u op de ware liefde van God alvorens te transmuteren. Zo zult u het ware zijn in uw hart vinden.”

 

Het Violette Vuur is de energie van de vrijheid. De Violette Vlam is ook een energie van genade en vergeving.

 

De Violette Vlam is de spirituele wijn van vergeving, de kwaliteit van genade. Hij zegent hem die geeft en neemt. Dit geven en nemen is de constantheid van de stroom. Stroom is de wisselwerking van energie tussen God en Mens. Stroom is de terugkeer van energie naar de bron zodat de bron meer energie kan uitzenden. De hele kosmos is voor zijn voortbestaan afhankelijk van deze stroom. Wanneer je de stroom onderbreekt ontstaat er dood, ziekte en ontbinding. De ontbinding van het atoom waaraan de samenbindende essentie van de heilige Geest ontbreekt.

Als we de Kosmische stroom, deze machtige beweging van Geest en God, niet zijn gang kunnen laten gaan, hebben we de essentiële grond voor ons bestaan, voor het leven zelf, verloren. Dit is waarom De Violette Vlam zulke gevoelens van vreugde geeft, van lichtheid, van hoop en nieuw leven. Zij herstelt de stroom en wanneer de macrokosmische / microkosmische stroom wordt hersteld is het alsof wolken van depressie worden opgelost door de zon van ons eigen wezen.