Tera-Mai™ Helingsysteem

 

Tera-Mai™ is een helingsysteem dat de vier elementen, Aarde (Reiki), Vuur (Sakara), Water (Sophi-El) en Lucht (Angeliclight) inhoudt. Kathleen Ann Milner is de grondlegster van dit helingsysteem.

 

De naam Tera-mai™ is aan dit systeem gegeven door de Amerikaanse Energie-Master Kathleen Ann Milner. Zij is medium voor Helende Energieën en tevens schrijfster van o.a. het boek 'Reiki en de andere Stralen'.

 

Tijdens eens bewustzijnsverruimende ervaring kreeg zij de informatie en opdrachten door voor wat we nu kennen als het Tera-Mai™helingsysteem.

 

Kathleen Milner heeft de naam Tera-Mai™ wereldwijd als beschermde handelsnaam voor deze methode van heling gedeponeerd. (™ staat voor World Trademark) Dit heeft ze gedaan om ervoor te zorgen dat de zuiverheid van het systeem behouden blijft, en het mengen van dit systeem met een ander uitgesloten blijft. Iedereen die geïnteresseerd is in deze vorm van heling is op deze manier verzekerd dat iedere Reiki-Seichem Master die deze naam gebruikt, verplicht is de initiaties exact door te geven zoals Kathleen Milner ze uitdraagt.

 

De basis van Tera-Mai™ Reiki blijft het oorspronkelijke door Dr. Usui herontdekte Reiki-systeem.

 

Tera-Mai™ Reiki wordt doorgegeven door Masters, die ook ingewijd zijn in de lijn van Dr. Usui, Dr. Hayashi en mevrouw Takata.  Het biedt vooral de mogelijkheid om karma sneller te kunnen uitwerken en kan gezien worden als een versterking en uitbreiding van de tot nu toe gebruikte vorm van Reiki.   

 

 

Kathleen Milner