De geschiedenis van Reiki


In Reiki is de geschiedenis van het systeem en hoe het zich ontwikkelde, uitgegroeid tot een "belangrijk" onderdeel van het systeem. Sommigen houden net zo rigide vast aan hun versie van "de geschiedenis" als aan de dogma's of de leerstellingen van hun religie. Pas tot zeer onlangs (rond 1998) kwam de enige bekende informatie van de verhalen die mw. Takata in haar lessen vertelde omtrent de fundering van het systeem door Mikao Usui. Vanaf 1998 hebben een aantal Westerse Reiki masters, te weten: Frank Petter, Dave King, Hiroshi Doi, Andrew Bowling en Rick Rivard, contacten gelegd in Japan en vernomen van Reiki die was doorgegaan in Japan, los van de Westerse tradities. Het verhaal dat zij hoorden van de Japanners was uitvoeriger en bevatte meer feitelijke informatie.


Het meest gangbare verhaal over Reiki komt van het onderwijs van Hawayo Takata. Dit verhaal wordt verteld in de meeste Reiki-stromingen en door de Reiki Alliantie. Bedenk wel dat dit verhaal het verhaal was van Takata Sensei. Mw. Takata was een Japans-Amerikaanse vrouw. Ze probeerde Japanse culturele ideeën, praktijken en opvattingen over te brengen op Amerikanen met een Christelijke culturele denkwijze en achtergrond. En meer nog, dit kwam na een historische periode waarin Japan in oorlog was geweest met de Verenigde Staten.


Het traditionele verhaal, zoals verteld door mw. Takata, is dat dr. Usui les gaf aan een Christelijke universiteit, genaamd Doshisha Universiteit, in Kyoto halverwege de 19e eeuw. Zijn studenten vroegen hem of hij geloofde dat Jezus kon genezen zoals in de bijbel stond. Toen hij antwoordde dat hij dat deed, vroegen ze hem zo'n genezing uit te voeren, zodat zij het ook konden geloven. Dr. Usui wist niet hoe hij dat moest doen. Hij vroeg het kerkleiders, die ook niet wisten hoe dit tot stand gebracht moest worden. Daarom begon hij een zoektocht om het te leren. Het verhaal vertelt dat hij reisde door Japan, China, studeerde aan de Universiteit van Chigago en uiteindelijk terugkeerde naar Japan.


Volgens het verhaal had Usui gefaald de grote helingmethode te vinden, en daarom beklom dr. Usui de berg Kurama voor een meditatie- en vastenritueel van 21 dagen. Aan het einde van de 21 dagen, toen Usui zich gereedmaakte om te vertrekken, zag hij een enorm licht dat vanaf een afstand op hem af kwam. Hij was bang, maar hij bleef. Het licht trof hem op zijn voorhoofd (het derde oog). Hij raakte bewusteloos, maar toen hij bijkwam zag hij miljoenen kleine, glinsterende bellen en de Reiki symbolen werden hem stuk voor stuk getoond. De betekenis en uitleg van elk Reiki symbool was hem toen duidelijk.


Dr. Usui zou toen zijn teen hebben genezen op de weg naar beneden, evenals een meisje, waarna hij een volledige maaltijd zou hebben gegeten, na een vastenperiode van 21 dagen. Hij begon bedelaars in de sloppenwijken van Kyoto te behandelen. Hij merkte dat hen die hij reeds behandeld had steeds terugkwamen voor behandeling van dezelfde ziekte. Usui ontdekte dat veel van deze mensen aan hun kwalen en ziekten vasthielden, omdat ze ze goed konden gebruiken. Deze mensen prefereerden het te leven met hun ziektes, omdat anderen voor hen zorgden en om verschillende andere redenen. Toen begreep Usui dat behandeling niet alleen het fysieke gedeelte, maar ook het emotionele en geestelijke moest behelzen. Usui besloot hierna ook geen gratis Reiki behandelingen meer te doen en dat er een vorm van energie-uitwisseling moest plaatsvinden.


Er wordt onderwezen dat dit systeem werd doorgegeven naar zijn door hem gekozen opvolger, dhr. Gerij Hayashi, die de volgende Reiki "Grand Master" werd. Ook wordt onderwezen dat deze mantel van "Grand Mastership" werd doorgegeven naar mw. Takata, die hem doorgaf aan haar kleindochter mw. Phyllis Furumoto. Er moet opgemerkt worden dat Takata Sensei nooit naar zichzelf verwees als de "Grand Master", dit was iets dat enkele van Takata Sensei's studenten deden en dat versterkt werd tot een stelling en dogma in de vroege beoefeningen van de Reiki Alliantie rond 1982-1983.


Halverwege, eind jaren '90 begon onderzoek en informatie Japan uit te druppelen. Dave King, oprichter van Traditional Japanese Reiki (TJR), ontmoette en trainde met nog levende masters uit de Hayashi-lijn en kreeg kopieën van zijn handboek en ook ander materiaal. Frank Petter begon een Westerse Reiki-versie in Japan te onderwijzen en ontdekte andere lijnen die daar bestonden en begon de geschiedenis te onderzoeken. Hiroshi Doi was een master onder Barbara Weber Ray in het Westen (d.w.z. de Radiance Technique School) die met verschillende masters in het Westen begon te corresponderen. Petter begon hier boeken over te schrijven en zowel Petter als Doi Sensei kwamen naar de VS en gaven seminars over technieken uit de Japanse scholen.


Deze bronnen hebben nieuwe informatie omtrent dr. Usui en de ontdekking van Reiki ontsluierd. Mikao Usui werd geboren op 15 augustus 1865 in het Yamagata district van de prefectuur Gifu, in een dorpje genaamd Yago. Als kind bestudeerde Usui Boeddhisme op de school en tempel op de berg Kurama. Er wordt ook verteld dat hij een Japanse vorm van Chi Gung en andere Oosterse helingmethodes zou hebben bestudeerd. De meeste verhalen beschrijven Usui als geleerd, en hij was een goede en hard werkende student. Usui was een succesvol zakenman. Ergens rond 1914 ging hij naar de berg Kurama en onderging een periode van 21 dagen van vasten en meditatie. Tijdens deze 21-daagse meditatie kwam de Reiki energie zijn kruinchakra binnen. Hij ontdekte dat hij een grote gave van heling had ontvangen. Hij wist dat in tegenstelling tot zijn Chi Gung oefeningen die zijn eigen persoonlijke energie uitputten, de Reiki energie kon helen zonder hem te laten leeglopen.


Hij verbleef vervolgens zeven jaar in Kyoto. Hij startte een school in Tokyo, waar hij studenten trainde in Usui Shiki Reiki Ryoho. Men denkt dat hij ongeveer 2000 studenten trainde op practitioner niveau en 16 op leraars niveau. Hij stierf 9 maart 1926.


Usui stichtte zelf een Reiki vereniging. Mikao Usui was de eerste voorzitter van de organisatie die hij de Usui Reiki Ryoho Gakkai noemde. Usui stierf in 1926. Er zijn zes voorzitters van de Usui Reiki Ryoho Gakkai geweest sinds Usui's dood. Geen van hen was dr. Hayashi. Geen van hen noemde zich "grand Master" of lijndrager. Usui werd opgevolgd door achtereenvolgend dhr. Ushida, dhr. Takatome, dhr. Wantanabe, dhr. Wanami, mw. Koyama en de huidige voorzitter, dhr. Kondo.


Er kwam ook meer informatie over Churiyo Hayashi. Dr. Churiyo Hayashi werd Reiki master in 1925 en was een leerling van Usui. Dr. Hayashi was een gepensioneerde Japanse marine officier. Hij startte een Reiki kliniek die meer volgens een medisch model werkte. Dr. Hayashi voerde een paar modificaties door in het systeem en ontwikkelde hoogstwaarschijnlijk de 12 standaard handposities die tot op heden in het Westen worden gebruikt. Deze handposities maakten het mogelijk dat Reiki door verschillende practitioners tegelijkertijd gegeven kan worden. Deze techniek van groepsheling werd in zijn kliniek gebruikt en men ging er van uit dat dit de Reikiflow naar de patiënt maximaliseerde en de behandelingstijd verkortte. In Hayashi's kliniek moesten leerlingen werken door de zieken te behandelen voor een zekere periode in ruil voor het leren van Reiki I. Zij die begaafde en toegewijde helers waren, werden Reiki II onderwezen, in ruil voor een langere periode van dienstverlening en training. De meest toegewijden werd Reiki III onderwezen. Een van Hayashi's masters was een Japans Amerikaanse vrouw, die in Hawaï woonde, mw. Hawayo Takata. Hayashi was een gerespecteerd master, die degene was die doorging met werken en die Usui's kliniek runde nadat deze was overleden. Er wordt gemeld dat dhr. Hayashi de Usui Reiki Ryoho Gakkai verliet ten gevolge van een meningsverschil.


Mw. Hawayo Takata werd geboren in 1900 op het eiland Kauai in Hawaï. Haar ouders waren Japanse immigranten. Ze trouwde en kreeg twee dochters. Haar echtgenoot stierf in 1930. Ongeveer 5 jaar later ontwikkelde ze ernstige buikpijnen, longproblemen en daaropvolgende nerveuze problemen. Ze keerde terug naar Japan om familie te bezoeken en medische behandeling te krijgen. Volgens mw. Takata bleek ze een tumor te hebben en een blindedarmontsteking. Ze vertelde dat ze op de operatietafel een stem hoorde die haar vertelde dat ze geen operatie nodig had. Ze vroeg de dokter of er een andere manier was om haar problemen te genezen. De dokter vertelde haar over dr. Hayashi's Reiki kliniek en ze besloot daarheen te gaan. Ze kreeg behandelingen in zijn kliniek. Mw. Takata wilde Reiki leren en vroeg dr. Hayashi het haar te leren. Uiteindelijk ging hij er mee akkoord. In 1936 ontving mw. Takata haar eerste graad in Reiki. Na een jaar training ontving ze haar Reiki II. In 1938 wijdde dr. Hayashi Takata in als Reiki master, terwijl hij Hawaï bezocht. Zij was de dertiende master die door dr. Hayashi werd afgestemd. Haar certificaat, gedateerd 21 februari 1938, gaf haar de status van Reiki master en autoriseerde haar het systeem te onderwijzen. Mw. Takata initieerde 22 masters. De meeste van deze 22 masters leven nog en beoefenen en onderwijzen Reiki tot op de dag van vandaag.


Op een bepaald punt veranderde het Reiki systeem dat door Hayashi aan Takata geleerd werd. Vele van de meditatieve en spirituele praktijken (die nu worden herontdekt doordat ze uit Japan loskomen) verdwenen. Het is onduidelijk waarom. Het is onbekend of Hayashi ze haar niet geleerd heeft of dat ze ze heeft laten vallen omdat Westerlingen ze niet zouden begrijpen. Hoe dan ook, ze werden niet doorgegeven naar de grote meerderheid van practitioners in het Westen. Misschien dat dit de reden is dat veel mensen probeerden spirituele praktijken uit Tibet en andere plekken toe te voegen in een poging "de gaten te dichten" die zij vonden dat er waren. Reiki in deze Hayashi - Takata traditie staat algemeen bekend als "Usui Shiki Ryoho".


Na mw. Takata's dood spleet Reiki in Amerika in twee hoofdstromingen. Deze waren de Radiance Technique (aka "Real Reiki") opgericht door Barbara Weber Ray en de Reiki Alliantie, opgericht door Phyllis Lei Furumoto (Takata's kleindochter) en de overgebleven masters van mw. Takata. Mw. Furumoto begon na verloop van tijd te claimen dat zij nu de "Grand Master en lijndrager" van Reiki was, en onlangs dat zij de "spirituele lijn" bezat. De Alliantie en zijn leden erkennen Phyllis Furumoto als de huidige "Grand Master" en "lijndrager" van Reiki. Hoewel mw. Furumoto zeker het huidige hoofd van de Reiki Alliantie is, en van de lijn van Usui-Hayashi-Takata, die Reiki in de VS en grote delen van de wereld heeft gebracht, bestaat er beslist geen Grand Master benaming die Usui naar wie dan ook doorgegeven zou hebben.


Reiki is fors gegroeid in de Westerse wereld na Takata's dood. Reiki heeft zich verspreid in de Verenigde Staten en Europa en in India. Vele masters hebben bepaalde technieken toegevoegd of weggelaten en het onderwijs aangepast. Sommigen hebben Tibetaanse technieken toegevoegd, anderen Chi Gung of Wicca en er zijn nieuwe symbolen en geheel nieuwe stijlen gecreëerd. Er zijn nu stijlen als Raku Kei Reiki. Vajra Reiki, Essene Reiki, Karuna ReikiTM, Seichim Reiki, Tera MaiTM Reiki en verschillende niet-traditionele Usui varianten. Het overgrote deel van de practitioners zijn Onafhankelijke Reiki Masters.

  

Probeer te onthouden dat niets van dit alles ook maar iets uitmaakt. De Reiki geschiedenis was Usui's reis en realisatie van wat is. Zijn reis is onze reis. Hij ervoer Satori, en vanuit zijn ervaring van wat is heeft hij zijn systeem opgebouwd als een vingerwijzing naar de waarheid. De geschiedenis is nu.

Bron Vincent Amador