Wat is Reiki ?

 De letterlijke betekenis van het Japanse woord Reiki is “Universele Levensenergie”. 
(Rei betekent ‘universeel’ en Ki ‘levensenergie’).

 

Reiki is een systeem om energie op te nemen uit het universele energieveld en te gebruiken voor jezelf of anderen (mensen, dieren, planten, mineralen,…).  

Op fysiek vlak heeft ieder mens en dier een immuunsysteem dat het vermogen heeft om lichaamsvreemde stoffen onschadelijk te maken en zichzelf te genezen.

Op geestelijk vlak zorgt de energie ervoor dat je innerlijke kracht sterker wordt waardoor je beter in je vel komt te zitten, wat weer een positief effect heeft op de gezondheid.  

Met andere woorden, Reiki ondersteunt het zelfgenezende vermogen van lichaam en geest. Reiki zorgt ervoor dat het vermogen om energie op te nemen hersteld wordt bij disbalans en dat daardoor beter energie opgenomen kan worden.

 

Reiki voor mens en dier

Reiki of Universele Levensenergie werkt voor alle vormen van leven, ook voor dieren, planten, omdat alles wat leeft bestaat uit meetbare energie. Het lichaam van mens of dier heeft het vermogen om zichzelf te genezen, maar vaak werkt het zelfhelende vermogen niet (meer) goed.

Reiki - behandelingen geven het lichaam van mens of dier een impuls om zichzelf terug in balans te brengen en alle stoornissen op lichamelijk, geestelijk, emotioneel of spiritueel vlak weg te nemen.

De Reiki-behandelaar is het kanaal voor de spirituele bron van de universele helende energie. Uit die bron putten we wat nodig is om het tekort aan te vullen of het verstoorde evenwicht bij mensen en dieren te herstellen. De energie wordt naar de levenskracht gestuurd door middel van de intentie om het healen – “heel” te maken.

 

Verbinding 

Mens en dier delen een gemeenschappelijke energie, maar hebben ook hun eigen individuele energiesignatuur. Reiki is erop gericht de complexe energie binnen de cellen weer in balans te brengen. Wanneer de Reiki-behandelaar Reiki ‘Universele Levensenergie’ geeft aan mensen of dieren, zendt het energieveld van de behandelaar voortdurend frequenties uit die de patiënt (mens of dier) nodig heeft. De behandelaar kan de energie niet “sturen” – mensen of dieren nemen enkel energie op die ze op dat moment nodig hebben voor hun eigen (groei)proces. 

Bij Reiki-behandelingen wordt de eigen energie niet doorgegeven, de behandelaar werkt met energie uit een onuitputtelijke bron – Universele Levensenergie – energie van het Leven zelf. Een Reiki-behandelaar wordt bij een behandeling zelf ook met energie opgeladen, hij werkt als een kanaal.

 

Werking van Reiki

Alles wat bestaat in deze wereld is gevormd door kleine, minuscule deeltjes die bij elkaar gehouden worden door trilling of energie. Mensen, dieren, planten, mineralen, maar ook alle tastbare voorwerpen bestaan uit trilling of energie. En ook gedachten en gevoelens bestaan uit een vorm van energie waarop ingewerkt kan worden.

De Reiki-energie stroomt door het lichaam en de handen van de behandelaar naar de ontvanger (mens of dier) waarbij Reiki het lichaam van mens of dier aanzet tot balans - evenwicht. Reiki spoort de energie van mens of dier aan om terug in evenwicht te komen.

  • Reiki kan gebruikt worden voor fysieke problemen en voor psychische klachten zoals stress, trauma's, vermoeidheid, depressie, angst, enz. … 
  • Reiki ontstrest en geeft een diep gevoel van ontspanning. 
  • Reiki bevordert de natuurlijke zelfgenezing en vitaliseert lichaam en geest. 
  • Reiki werkt op alle niveaus van mens en dier: op het Fysieke, op het Emotionele, op het Mentale en op Spiritueel vlak bij mens en dier (op zielsniveau). Reiki past zich aan, aan de natuurlijke behoeften van de ontvanger.

 

Wat gebeurt er tijdens een Reiki-behandeling?

Reiki gaat spontaan stromen als de behandelaar zijn handen op het lichaam van mens of dier legt. De handen blijven stil liggen – Reiki is een vorm van handoplegging - geen massage.

Sommige mensen of dieren ervaren pas na enkele dagen de werking van de behandeling, andere ondervinden direct effect. Het gevoel dat men tijdens een behandeling krijgt kan zeer verschillend zijn. De hele sfeer nodigt uit tot het loslaten van blokkades. Ieder mens of dier reageert op zijn eigen unieke manier op de helende energie.

 

 

Reiki vervangt géén bezoek aan de dokter en er worden géén diagnoses gesteld. Een Reikibehandeling is een alternatieve helingmethode. Een Reikibehandeling kan in overleg gaan met de eigen arts.