Meditatie voor kinderen van 6 tot 12 jaar

 

 

Met geleide meditaties - relaxatie - visualisatie - mantra’s zingen ...

 

Doelstelling:

 

Ruimte scheppen voor het kind om in alle rust zichzelf te kunnen

ontdekken en zichzelf te kunnen/mogen zijn.

Ruimte scheppen om de eigen talenten te herkennen en ontplooien.

Aandacht schenken aan het unieke in zichzelf en anderen.

Samen groeien en leven in respect, vriendschap, vrede en liefde.

 

 

Plaats: ‘t Wit Licht 

Datum en uur: op aanvraag

Bijdrage:  euro voor een losse les - euro voor 10-beurtenkaart - Proefles en kennismakingsdagen: 

 

 

 

Zie agenda voor meditatie avonden of namiddagen voor volwassenen