Workshop "Relaties"

IN RELATIE MET JEZELF EN ANDEREN

Een workshop waar we zullen nagaan waar we de relatie met enerzijds onszelf en anderzijds met anderen kunnen verbeteren en kunnen bestendigen. We gaan gedurende deze lessen onszelf onder de loep nemen om te achterhalen waar onze werkpunten en onze sterkste aanvullingen liggen binnenin een relatie van welke aard dan ook. Het is een wisselwerking, een geven en nemen zoals gezegd, waarbij het bewaren van het juiste evenwicht ons veelal voor een grote uitdaging zet.

In het belang van onszelf en diegenen waar we nu en in de toekomst mee in verbinding willen gaan, is het aangewezen om jezelf verder te doorgronden om illusies of teleurstellingen geen kans meer te geven.

Enkele punten die we zullen aankaarten gedurende deze workshop:

- Wat is het nut van relaties

- Welke verwachtingen stel ik in relaties

- Welke leegten dien ik op te vullen door middel van relaties

- Op welk punt verlies ik mezelf in relaties

- Hoe sta ik in relatie met mezelf

- Zielsverwantschappen

- E.a.

In deze cursus gaan we dieper in op bovenvermelde thema’s en onderwerpen. Naast de gegeven informatie en toelichtingen, zijn er specifieke oefeningen en de voormiddag wordt telkens afgesloten met een korte meditatie ter integratie.

 

8-delige reeks, telkens op vrijdag van 9u30 tot 12u30

Data 2022

16/9 - 30/9 – 14/10 – 28/10 – 11/11 – 25/11 – 9/12 – 23/12/2022

 

Praktisch: Vooraf inschrijven is noodzakelijk via e-mail: twitlicht@gmail.com of telefonisch. Je bent welkom een kwartier voor aanvang, we starten stipt op het vermeldde aanvangsuur.

Bijdrage: 888 euro voor de volledige 8-delige reeks, incl. cursusmateriaal, drank en koekjes. Bijdrage te betalen voor aanvang van de workshop.